Orientačný cenník

Položka Cena od
Účtovný doklad 0,70 €
Daňové priznanie 100,00 €
Spracovanie mzdy 1 zamestnanca 10,00 €

Presná cenová kalkulácia je závislá od mnohých faktorov ako napríklad typ zamestnávateľa, platca, či neplatca DPH, celkový rozsah agendy, požiadavky na interné štatistiky atď.

Neváhajte nás kontaktovať a my vám vypracujeme podrobnú cenovú kalkuláciu.