Profesionálny tím

Zverte sa do rúk profesionálom. Naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti s vedením účtovnej, mzdovej a personálnej agendy.

Sme spoločnosť, ktorá zamestnáva viacero mzdárok a účtovníčiek. Zaručujeme vám, že ak niektorá z nich ochorie, tak ju vieme okamžite nahradiť a na kvalite služieb sa to vôbec neprejaví.

Komplexné služby

Spracovávame agendu pre živnostníkov, malých a stredných podnikateľov, veľké spoločnosti, neziskové organizácie, platcov aj neplatcov DPH.

Agendu spracovávame na celom Slovensku. Nezáleží na tom, či ste v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach alebo akomkoľvek inom meste, či obci na území Slovenskej republiky.

Rozsiahle skúsenosti

Začínali sme so spracovaním účtovníctva v 90-tych rokoch ešte v Dose. Neskôr sme dlhé roky využívali Windows mzdové a účtovné programy. Teraz používame moderný online účtovný program.

Spracovali sme už viac ako 10.000 miezd. Zaúčtovali sme viac ako 100.000 účtovných dokladov a podali viac ako 200 daňových priznaní.